KONTAKT SIL SVØMMING

SIL Svømming på Facebook

KONTAKTINFORMASJON SIL SVØMMING HØSTEN 2017:
Svein Erik Edvardsen, hovedtrener A- og B-partiet
svolvarsvom@gmail.com, tlf. 482 15 765

Johan Holdø, svømmeskoleansvarlig og styremedlem
svolvarsvom@gmail.com, tlf. 916 30 907

Karianne Steen, instruktør svømmeskole og C-partiet, styreleder
svolvarsvom@gmail.com, tlf. 917 12 504